อกุศลวิตก 3

อกุศลวิตก หมายถึง ความนึกคิดตริตรองที่คิดไปในทางไม่ดี มี 3 ประเภทตามเรื่องที่คิด คือ

  1. กามวิตก คือ ความคิดในทางกามคุณ ราคะ ความกำหนัด  เช่น คิดคบชู้สู่ชาย ความอยากได้ของเขามาโดยไม่ชอบธรรม กามวิตกกำจัดด้วยอสุภสัญญาและสันโดษ
  2. พยาบาทวิตก คือ ความคิดอาฆาตมาดร้าย พยาบาทเขา ด้วยโทสะความโกรธ  ความพยาบาทกำจัดได้ด้วยเมตตา
  3. วิหิงสาวิตก คือ ความคิดในทางเบียดเบียน คอยคิดแต่สิ่งที่สร้างความลำบากใจให้ผู้อื่น มีโมหะ ความโง่เขลาบดบังจิตใจไม่ให้คิดคำนึงถึงความยากลำบากของผู้อื่น  วิหิงสาวิตกกำจัดได้ด้วยกรุณา
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s