อธิปเตยยะ 3

อธิปเตยยะ คือ ความเป็นใหญ่ ความต้องการสูงสุดมีอำนาจในการกระทำ มี 3 อย่าง คือ

  1. อัตตาธิปเตยยะ  ความมีตนเป็นใหญ่ ยึดเอาความเห็นตนเป็นหลักประมาณ คิดถึงประโยชน์ตนเองเป็นสำคัญ เกียรติยศ ชื่อเสียง ทำให้เป็นคนเห็นแก่ตัว
  2. โลกาธิปเตยยะ ความมีโลกเป็นใหญ่ ยึดถือเสียงข้างมากเป็นสำคัญ ทำไปตามกระแส ทำไปตามคนส่วนมากเพราะกลัวเสียงต่อว่า เป็นเหมือนดาบสองคม
  3. ธัมมาธิปเตยยะ  ความมีธรรมเป็นใหญ่ ยึดถือตามหลักการความถูกต้องเหตุผล ไม่ยึดตนหรือไหลไปตามกระแสไม่ถูกต้อง
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s