อัตถะ 3

อัตถะ  หมายถึง ประโยชน์ ผลที่ได้ มี 3 ประการ คือ

  1. ทิฏฐธัมมิกัตถะ  ประโยชน์ในภพนี้ได้เห็นในชาติปัจจุบัน เช่น สุขจากการมีทรัพย์ ใช้จ่ายทรัพย์ ไม่เป็นหนี้ ทำงานที่สุจริต
  2. สัมปรายิกัตถะ ประโยชน์ในภพหน้าคือสุขขั้นเลยตาเห็น เป็นประโยชน์ที่สร้างคุณค่าในภพปัจจุบันยังเป็นหลักประกันถึงภพหน้าที่่จะได้จากมนุษยสมบัติหรือสวรรคสมบัติ
  3. ปรมัตถะ  เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง นั่นคือ นิพพาน เป็นสุขอย่างแท้จริงยั่งยืนหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งมวล
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s