อาสวะ 3

อาสวะ หมายถึง สิ่งที่ถูกหมักหมมหรือดองอยู่เป็นเวลานาน ได้แก่ สภาวะที่อยู่ในสันดาน เป็นเหตุให้หลงใหลขาดสติ มี 3 อย่างคือ

  1. กามาสวะ  อาสวะเป็นเหตุให้อยากได้ ติดอยู่ในกามคุณ เป็นเหตุให้อยากได้สิ่งที่ตนชอบพอใจ อยากครอบครอง สนองความต้องการไม่มีที่่สิ้นสุด
  2. ภวาสวะ อาสวะเป็นเหตุอยากเป็น เป็นเหตุให้อยากเกิดในภพที่ปรารถนาไม่สิ้นสุด
  3. อวิชชาสวะ อาสวะเป็นเหตุความเขลา เป็นเหตุให้ไม่รู้ความเป็นจริง แต่เกิดความรู้ในสิ่งทั้งหลายตามที่ตนคิดว่ามันเป็นอย่างนั้น
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s