ตัณหา 3

ตัณหา หมายถึง ความทะยานอยาก ความยึดติด มี 3 ประการ คือ

  1. กามตัณหา  ตัณหาในกาม  คือ ความกำหนัดยินดี อยากได้โน่นนี่ พอใจในสิ่งนั้นสิ่งนี้ ผู้ที่ยังเสพกามคือมนุษยโลกและเทวโลก
  2. ภวตัณหา  ตัณหาในภพ  คือความอยากมีอยากเป็น อยากเป็นนั่นนี่ พอใจยินดีในรูปภพและอรูปภพ อยากเป็นเช่นนั้นตลอดไป
  3. วิภวตัณหา  ตัณหาในการปราศจากภพ  คือ ความไม่อยากมี ไม่อยากเป็น เป็นสภาพที่ไม่ต้องการ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s