ธรรมนิยาม 3

ธรรมนิยาม คือ ความธรรมดาแห่งสังขาร เป็นระเบียบเหตุผลตามธรรมชาติ มี 3 ประการ คือ

  1. สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง  สังขารไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเกิดขึ้นแล้วดับไป
  2. สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์  สังขารทนได้ยาก ต้องเปลี่ยนไม่สามารถทนแบบเดิมได้ จึงทำให้เป็นทุกข์
  3. ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา คือ เป็นสภาพว่างเปล่า หาเจ้าของมิได้
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s