นิมิต 3

นิมิต หมายถึง เครื่องหมาย  เครื่องกำหนด  เครื่องเพ่ง เป็นเครื่องมือบำเพ็ญเพียรทางจิต ตามแบบสมถกัมมัฏฐาน มี 3 อย่าง คือ

  1. ปริกัมมนิมิต  นิมิตในบริกรรม กำหนดไม่ให้จิตฟุ้งซ่านไปที่อื่น
  2. อุคคนิมิต  นิมิตติดตา เป็นนิมิตที่ปรากฎขึ้นในใจอย่างชัดเจน ไม่ต้องดูโดยใช้ตาเนื้อ
  3. ปฏิภาคนิมิต  นิมิตเทียบเคียง  เป็นนิมิตเครื่องหมายที่กำหนดได้ในใจอย่างละเอียดลึกซึ้ง ปราศจากสีมลทิน กำหนดให้เล็กหรือใหญ่ได้
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s