ปริญญา 3

ปริญญา คือ ปัญญาที่เป็นเครื่องกำหนดรู้สภาวะธรรม  มี 3 อย่าง คือ

  1. ญาตปริญญา  กำหนดรู้ด้วยการรู้ แยกธรรมออกเป็นแผนกเป็นส่วนๆ โดยสภาพพร้อมทั้งเหตุและผล
  2. ตีรณปริญญา  กำหนดรู้ด้วยการพิจารณา โดยอาศัยอาการไตรลักษณ์มาพิจารณา
  3. ปหานปริญญา  กำหนดรู้ด้วยการละเสีย  หมายถึง เมื่อรู้ธรรมได้ทั้งสภาพและอาการแล้ว รู้เท่าทันสภาวธรรมตามความเป็นจริง ควรละธรรมที่ควรละถอนความยึดมั่นถือมั่น
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s