ภาวนา 3

ภาวนา หมายถึง การบำเพ็ญปฏิบัติทางจิต ในที่นี้กล่าวถึงสมถะภาวนา มี 3 คือ

  1. ปริกัมมภาวนา  การสำรวมจิตนึกถึงอารมณ์ของกัมมัฏฐานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วบริกรรมภาวนาในใจพร้อมกับการเพ่งหรือนึกนั้นจนจิตจดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่ภาวนา
  2. อุปจารภาวนา  การภาวนาที่จวนจะสงบ มีนิมิตติดตาปรากฎ
  3. อัปปนาภาวนา  การภาวนาจนจิตแนบแน่นมีอารมณ์เป็นหนึ่ง เกิดปฏิภาคนิมิต
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s