สมาธิ 3

สมาธิ หมายถึง ภาวะที่จิตตั้งมั่น ในที่นี้หมายถึงสมาธิในขั้นวิปัสสนา คือเห็นขันธ์5 ตามหลักไตรลักษณ์  มี  3  ลักษณะ คือ

  1. สุญญตสมาธิ   ความตั้งมั่นในความเป็นของว่าง คือสมาธิที่พิจารณาเห็นชัดในรูปนามของขันธ์5 ว่าเป็นของว่าง
  2. อนิมิตตสมาธิ   ความตั้งมั่นในความหานิมิตไม่ได้ คือสมาธิที่พิจารณาเห็นชัดในรูปนามของขันธ์5 ว่าเป็นสิ่งไม่มีกำหนดเครื่องหมาย อาศัยเห็นรูปนามตามหลักอนิจจตา
  3. อัปปณิหิตสมาธิ   ความตั้งมั่นในความหาที่ตั้งไม่ได้ คือสมาธิที่พิจารณาเห็นชัดในรูปนามของขันธ์5 ว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาในลักษณะของทุกขตา
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s