อภิสังขาร 3

อภิสังขาร หมายถึงสภาพผู้ปรุงแต่ง คือเจตนาที่เป็นตัวสั่งการในการทำกรรม ซึ่งเป็นสิ่งจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกันไปตามกรรมดีชั่ว มี  3 อย่าง คือ

  1. ปุญญาภิสังขาร คือ ปรุงแต่งให้เป็นบุญ เจตนาในมหากุศลจิตสั่งให้ทำกรรมดี และเจตนาในรูปาวจรกุศลจิตเป็นกุศลกรรมจากการบำเพ็ญสมถวิปัสสนา ได้รับผลดีคือเกิดในสุคติภูมิ
  2. อปุญญาภิสังขาร คือ ปรุงแต่งให้เป็นบาป เจตนาในอกุศลจิตสั่งให้ทำกรรมชั่ว ทำให้ผลคือเกิดในอบายภูมิ 4
  3. อเนญชาภิสังขาร  คือ ปรุงแต่งให้เป็นบุญอย่างไม่มั่นคงหวั่นไหว คือ เจตนาในอรูปาวจรกุศลจิต จิตที่ไม่หวั่นไหวจากกำลังของสมาธิขั้นรูปฌาน4 ขึ้นไปสู่อรูปฌาน4 ขั้นใดขั้นหนึ่ง ผลที่ได้คือเกิดในอรูปพรหม
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s