อัคคิ 3

อัคคิ คือ ไฟ ในที่นี้หมายถึงไฟกิเลสที่เผาจิตใจให้เร่าร้อนทุกข์ทน มี 3 อย่าง คือ

  1. ราคัคคิ คือ ไฟราคะ จากความกำหนัดยินดีพอใจในกาม ให้จิตใจทุกข์ร้อนตามความปราถนาของกามตน
  2. โทสัคคิ คือ ไฟโทสะ จากความโกรธ ความขุ่นข้อง ไม่พอใจในสิ่งที่ตนไม่ชอบใจเป็นเหตุให้จิตใจหงุดหงิดฉุนเฉียว
  3. โมหัคคิ คือ ไฟโมหะ จากความหลงไม่รู้ เห็นผิดเป็นชอบ ผู้ถูกไฟโมหะครอบงำย่อมไม่สามารถมองเห็นความเป็นจริงได้
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s