เทพ 3

เทพ คือ ผู้เป็นทิพย์  มี 3 ระดับ คือ

  1. สมมติเทพ  เทวดาสมมติ คือนับถือกันมาโดยจารีต โดยมติยอมรับของสาธารณชน เช่น กษัตริย์ พระญาติ ธรรมที่ต้องปฏิบัติคือทศพิธราชธรรม
  2. อุปปัตติเทพ  เทวดาโดยกำเนิด เป็นเทพอยู่บนสวรรค์ตามบุญที่ทำจนถึงชั้นพรหม
  3. วิสุทธิเทพ  เทวดาโดยความบริสุทธิ์ หมดเครื่องกิเลสเศร้าหมอง โดยบรรลุโลกุตตรธรรมแล้ว เช่น พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ ด้วยการปฏิบัติมรรคมีองค์ 8
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s