ปิฎก 3

ปิฎก แปลว่า ตะกร้าหรือคัมภีร์ ในที่นี้หมายถึง ตำราที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า แบ่งได้เป็น 3 คัมภีร์ คือ

  1. พระวินัยปิฎก  กล่าวถึงกฎระเบียบข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์
  2. พระสุตตันตปิฎก เป็นหลักธรรมคำสอนที่ทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆ ประกอบด้วย เรื่องราว บุคคล สถานที่ประกอบ เป็นคำสอนที่ทรงแสดงตามอุปนิสัยบารมีของผู้ฟังธรรมเป็นหลัก
  3. พระอภิธรรมปิฎก คำสอนที่เกี่ยวกับวิชาการทางธรรม เรื่องของจิต  สภาวะธรรมอย่างละเอียด
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s