พุทธจริยา 3

พุทธจริยา  หมายถึง กิจของพระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ มี  3 อย่าง คือ

  1. โลกัตถจริยา  ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลกด้วยการประกาศศาสนา แนะชี้แนวทางการดับทุกข์
  2. ญาตัตถจริยา  ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่พระญาติ เช่น โปรดพุทธบิดา พุทธมารดา ถอดถอนทิฏฐิมานะพระญาติ
  3. พุทธัตถจริยา  ทรงบำเพ็ญประโยชน์ในฐานะพระพุทธเจ้า  คือ บำเพ็ญพุทธกิจ5  และสั่งสอนพุทธบริษัท4
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s