วัฏฏะ 3

วัฏฏะ  หมายถึงวน คือการหมุนเวียนอยู่ในสังสารวัฏเวียนว่ายตายเกิดของสิ่งมีชีวิต  วัฏฏะมี 3 อย่าง คือ

  1. กิเลสวัฏฏะ คือ การวนเวียนไปตามอำนาจของกิเลส อันได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ
  2. กัมมวัฏฏะ   คือ การวนเวียนอยู่กับการทำกรรมตามอำนาจของกิเลส เพราะกิเลสเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดการกระทำ
  3. วิปากวัฏฏะ  คือ การวนเวียนรับผลของกรรมจากการกระทำ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s