วิชชา 3

วิชชา  หมายถึง ความรู้อย่างแจ่มแจ้ง ในที่นี้หมายถึงการหยั่งรู้ของพระพุทธเจ้า มีวิชชา 3  ได้แก่

  1. ปุพเพนิวาสานุสติญาณ  การรู้ลึกชาติ การรู้ถึงกายที่มีในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันทราบเรื่องราวความเป็นมาในแต่ละชาติ
  2. จุตูปปาตญาณ  รู้จุติและเกิด คือรู้การเคลื่อนย้ายจากภพไปสู่ภพ
  3. อาสวขยักญาณ  ความรู้ที่ทำให้สิ้นไปจากกิเลสทั้ง 3 ด้วยการรู้อริยสัจ4
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s