สมบัติ 3

สมบัติ  หมายถึง  สิ่งที่บุคคลจะได้รับ  ในที่นี้หมายถึง ผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มี 3 ประการ คือ

  1. มนุษยสมบัติ
  2. สวรรคสมบัติ
  3. นิพพานสมบัติ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s