สังขตลักษณะ 3

สังขตลักษณะ คือ ลักษณะของสังขตธรรม คือ สิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งแล้ว ย่อมมีลักษณะ 3 ประการ คือ

  1. มีความเกิด  ความเกิดขึ้นทั้งของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต เกิดจากปัจจัยต่างๆรวมตัวกันเข้าทำให้เกิดรูปร่างตามลักษณะของสิ่งที่เกิด
  2. มีความดับ ความดับของสิ่งนั้นเกิดจากขาดปัจจัยปรุงแต่ง หรือเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา
  3. มีความแปรเปลี่ยนเมื่อยังตั้งอยู่  ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นเกิดอยู่ระหว่างการเกิดและการดับ ทุกสิ่งย่อมมีการแปรเปลี่ยนไป
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s