สังขาร 3

สังขาร หมายถึงปรุงแต่ง  ในที่นี้หมายถึงสภาพสังขารของผู้ปรุงแต่งที่มีใจครองเท่านั้น อันได้แก่

  1. กายสังขาร  สิ่งที่ปรุงแต่งกายให้ทรงอยู่คือลมหายใจ
  2. วจีสังขาร  สิ่งที่ปรุงแต่งวจีหรือคำพูดให้สื่อสารกันเข้าใจ คือ วิตกและวิจาร  (วิตกคือการนึก วิจารคือการคิดพิจารณา)
  3. จิตตสังขาร  สิ่งที่ปรุงแต่งจิต คือสัญญาและเวทนา คือ ความจำได้หมายรู้และความรู้สึกเสวยอารมณ์ตามลำดับ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s