เรื่องของกรรม จากหนังสืออำนาจกรรม

  1. อำนาจกรรมทำให้คนมีอำนาจดีหรือชั่ว
  2. สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
  3. ความที่ไม่เห็นด้วยตาเนื้อ กับความไม่เข้าใจเรื่องกรรม การให้ผลของกรรม ทำให้คนส่วนมากไม่กลัวการเกิดใหม่ ว่าจะนำไปสู่สภาพและภพชาติที่น่ากลัว
  4. การรู้และสงสัยในเรื่องของกรรมเป็นเรื่องดี
  5. กรรมส่งผลข้ามภพชาติได้ การให้ผลของกรรมก็เช่นเดียวกับการตกจากที่สูงของวัตถุ สิ่งใดหนักเมื่อตกลงจากที่เดียวกันในเวลาใกล้เคียงกันสิ่งนั้นย่อมถึงพื้นก่อน  กรรมสองอย่างคือกรรมดี และกรรมไม่ดี กระทำในเวลาใกล้เคียงกัน กรรมที่หนักกว่าไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรไม่ดีก็ตาม ย่อมส่งผลก่อน กรรมที่เบากว่าย่อมส่งผลทีหลัง
  6. กรรมให้ผลตามเหตุ
  7. การทำกรรมไม่ดี ผู้ที่ผูกพันย่อมได้รับผลร้ายไปด้วย
  8. เห็นคนอื่นรับกรรม ควรทำใจให้กลัวกรรม อย่าทำกรรมไม่ดี

หนังสืออำนาจกรรม : สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s