วัดบ้านวัดป่าโรงมหรสพ

62951_488916284488007_634008764_n

…ต่อไปในกาลข้างหน้า วัดป่าจะกลายเป็นวัดบ้าน วัดบ้านจะกลายเป็นคฤหัสถ์…

ในบวรพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่า ศาสนาของพระพุทธองค์นั้นจะมีอายุถึง 5,000 ปี ศาสนาจะเสื่อมก็อยู่ที่คนที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติคือ พระภิกษุ สามเถร อุบาสก อุบาสิกา ที่สำคัญคือพระสงฆ์ ถ้าพระสงฆ์ไม่ประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลสมาธิปัญญา ก็เป็นเหตุที่จะทำให้ไม่มีผู้ประพฤติปฏิบัติหรือสือต่อพระพุทธศาสนา ในสมัยเมื่อเราได้เข้ามาบวชมาประพฤติปฏิบัติใหม่ๆได้ยินได้ฟังที่เล่าสืบต่อกันมาว่า “…ต่อไปในกาลข้างหน้า วัดป่าจะกลายเป็นวัดบ้าน วัดบ้านจะกลายเป็นคฤหัสถ์ อันนี้คือความเสื่อม…” ถ้าผู้ซึ่งเข้ามาประพฤติปฏิบัติได้อยู่วัดบ้านก็ดี ศึกษาพระธรรมวินัยถ้าไม่ได้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาการศึกษาก็เป็นเพียงความรู้ความจำ แต่ในทางตรงกันข้ามก็จะก่อให้เกิดกิเลส ก่อให้เกิดการแสวงหาลาภยศสรรเสริญซึ่งไม่ได้เป็นไปเพื่อที่จะขูดเกลาความโลภความโกรธความทุกข์ให้สิ้นไปจากใจของแต่ละบุคคล เมื่อคนเข้ามาบวชในบวรพระพุทธศาสนาโดยสมมติไม่ประพฤติปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาก็จะไม่สามารถที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ นี่พระโดยสมมุติถ้าอยู่วัดบ้านก็ดีเป็นผู้ซึ่งไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยหรือประพฤติตนให้เหมือนกับฆราวาสญาติโยมทั้งหลายก็ทำให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเสื่อมต่อพระพุทธศาสนา ทำให้วัดบ้านก็กลายเป็นคฤหัสมีสภาวะไม่แตกต่างกัน แต่ถ้าผู้ซึ่งศึกษาพระธรรมวินัยและประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาก็สามารถที่จะทรงพระธรรมวินัยให้สืบต่อกันไปได้ ในวัดป่าก็เหมือนกันซึ่งมีพระปฏิบัติซึ่งสืบต่อกันมาตั้งแต่หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น จนถึงหลวงพ่อชา มาจนถึงพวกเรา ถ้าไม่ทรงธรรมวินัยคือศีลสมาธิปัญญาไม่อยู่ในขอบเขตของศีลสมาธิปัญญาแล้วแสวงหาลาภยศสรรเสริญหรือสิ่งต่างๆภายนอก อันเป็นเหตุให้จิตใจเสื่อมถอยจากมรรคผลนิพพาน พระปฏิบัติเรามีเพียงบริขาร8 อาศัยปัจจัย4 เพียงเพื่อประพฤติปฏิบัติภาวนาในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็เพียงพอแล้ว แต่บางทีก็แสวงหาปัจจัยซึ่งมากกว่าบริขาร8 ทุกวันนี้มีความเจริญไม่ว่าจะทางโทรศัพท์ หรือทางอินเทอร์เน็ตก็แล้วแต่ บางทีถ้ามีสิ่งต่างๆภายนอกบริขารที่ไม่เกี่ยวกับบริขาร8ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทำให้จิตใจมีความกังวัลมีความเสื่อมถอยจากการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญา สภาวะของวัดป่าก็จะกลายเป็นวัดบ้านไม่แตกต่างกัน หรือ วัดบ้านจะกลายเป็นศฤหัสถ์ อันนี้หนทางแห่งความเสื่อมของพระพุทธศาสนาที่จะทำให้ศาสนาสั้นเข้า เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาบวชมาประพฤติปฏิบัติอยู่ในเพสผ้ากาสาวพัสตร์อันเป็นโอกาสที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์ ทำให้จิตใจของเรานั้นบรรลุมรรคผลนิพพานได้ ถ้าเราจะเจริญรอยตามคำสอนของพระพุทธองค์

พระธรรมเทศนาเรื่อง “วัดป่า – วัดบ้าน” 21 พ.ย. 2553
โดยพระอาจารย์อัครเดช(ตั๋น) ถิรจิตโต
วัดบุญญาวาส (สาขาที่ 130 วัดหนองป่าพง) อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

Advertisements

One comment

  1. papatsro

    โดยใจความสำคัญดีมากอยู่แล้ว จะดีที่สุดหากยกเอาคำวัดป่าวัดบ้านออกเพราะโดยแท้แล้วกิเลสมันไม่เลือก บ้านบ้านป่าป่ามันสมมติ
    .. แต่ก็ปฏิเสธยากว่าภาพรวมมันเป็นเช่นนั้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s