อบาย 4

อบาย คือ ภพภูมิของสัตว์ที่ไปเกิดแล้วไม่มีโอกาสทำบุญกุศล เป็นที่เกิดของผู้ทำบาปกรรมในขณะมีชีวิตอยู่ บาปส่งผลให้ไปเกิดในอบายตามระดับของบาปกรรมที่ทำ อันได้แก่

  1. นิรยะ เป็นที่เกิดที่ทุกข์ทรมาน มีสองอย่าง คือ มหานรกมี 8ขุมใหญ่ และอุสสทนรกคือนรกย่อยมี 256 ขุม
  2. ติรัจฉานโยนิ เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดในมนุษย์โลกแบ่งได้ 4 ประเภทใหญ่ คือ ไม่มีขา,สองขา,สี่ขา,มากกว่าสี่ขา
  3. ปิตติวิสัย ภูมิแห่งเปตร จัดเป็น 4 ประเภทใหญ่ คือ เปตรที่เลี้ยงชีพด้วยบุญที่เขาอุทิศให้, เปตรที่หิวโหยตลอดเวลา, เปตรที่ถูกไฟเผาตลอดเวลา , เปตรอสุรกาย
  4. อสุรกาย หรืออสูร เป็นอมนุษย์เป็นศัตรูกับเทวดาได้แก่ อสูร มาร ยักษ์ แบ่งเป็นสามประเภท คือ อสุรกายที่เป็นเทวดา อสุรกายที่เป็นเปตร และ อสุรกายที่เป็นสัตว์นรก
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s