อปัสเสนธรรม 4

อปัสเสนธรรม  หมายถึง  ธรรมที่เป็นที่พึ่งพิง เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายถูกต้องดีงาม มี 4 ประการ คือ

  1. พิจารณาแล้วเสพ คือ การเลือกพิจารณาเสพไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งของ วัตถุ บุคคล ปัจจัย ธรรมใดๆ ให้เลือกเฟ้นในการเสพ
  2. พิจารณาแล้วอดกลั้น  คือ การอดทนอดกลั้นต่อภาวะที่มากระทบที่ไม่เจริญใจ ให้หัดข่่มใจไม่ให้โมโหฉุนเฉียวได้
  3. พิจารณาแล้วละเว้น เมื่อพิจารณาสิ่งที่จะเสพแล้วเห็นว่าเป็นโทษนำความทุกข์มาสู่ตนในภายหลัง ให้ละเว้นการเสพของสิ่งนั้นเสีย
  4. พิจารณาแล้วบรรเทา การพยายามลดละเลิกความคิดที่เป็นไปในทางอกุศล
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s