อัปปมัญญา 4

อัปปมัญญา หมายถึง การแผ่ส่วนกุศลความดีให้แก่สรรพสัตว์โดยทั่วไป ไม่ได้เฉพาะเจาะจง มี 4 อย่าง คือ

  1. เมตตา  คือ ความปรารถนาดี ความรักใคร่ที่ไม่มีความกำหนัดเจือปน ปราศจากความลำเอียงความคิดร้าย ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข
  2. กรุณา  คือ ความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ มีความเห็นอกเห็นใจผู้ประสบทุกข์ เป็นเหตุให้เข้าไปช่วยเหลือให้พ้นจากสภาพทุกข์นั้น
  3. มุทิตา  คือ การแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี ปราศจากความอิจฉาในความสำเร็จของผู้อื่น
  4. อุเบกขา  คือ การวางใจเป็นกลาง ยุติธรรมปราศจากอคติลำเอียง
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s