กิจในอริยสัจ 4

กิจในอริยสัจ คือ งานที่จะต้องทำในอริยสัจ , เมื่ออริยมรรคเกิดขึ้นก็จะกระทำงานเหล่านี้ไปพร้อมกัน มี 4 ประการ คือ

  1. ปริญญา  กำหนดรู้ทุกขสัจ
  2. ปหานะ ละสมุทัยสัจ ละตัณหา
  3. สัจฉิกรณะ ทำให้แจ้งในนิโรธสัจ
  4. ภาวนา ทำให้มัคคสัจให้เกิด คือ ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ 8
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s