ทักขิณาวิสุทธิ 4

ทักขิณา คือ สิ่งของที่จัดเตรียมไว้ทำบุญ ทักขิณาวิสุทธิคือสิ่งของที่จัดเตรียมไว้ทำบุญที่ได้มาโดยสุจริตและผู้รับทานสุจริต มี 4 อย่าง คือ

  1. ทักขิณาบริสุทธิ์ฝ่ายทายก มิใช่ปฏิคาหก มีอานิสงฆ์ครึ่งเดียว
  2. ทักขิณาบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก มิใช่ฝ่ายทายก มีอานิสงฆ์ครึ่งเดียว
  3. ทักขิณาไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและปฏิคาหก มีอานิสงฆ์น้อย
  4. ทักขิณาบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและปฏิคาหก มีอานิสงฆ์มาก
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s