บริษัท 4

บริษัท คือ หมู่ , คณะ , หมายถึง หมู่ชนที่ยอมรับนับถือในพระพุทธศาสนา เรียกว่าพุทธบริษัท มี 4 คือ

  1. ภิกษุ  หมายถึง ผู้เห็นภัยในสงสาร , ผู้ทำลายกิเลส เป็นคำเรียกใช้นักบวชในพระพุทธศาสนาที่ผ่านพิธีอุปสมบทโดยถูกต้องตามพระธรรมวินัย
  2. ภิกษุณี  ใช้เรียกนักบวชหญิงในพระพุทธศาสนา นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติเหมือนพระภิกษุ ยังต้องถือศีล 6 ข้อ เป็นเวลา 2 ปี เรียกว่า สิกขมานา เมื่อครบกำหนดถึงจะเข้าพิธีอุปสมบทของสำนักภิกษุณีสงฆ์แล้วจึงทำการอุปสมบทในภิกษุสงฆ์อีกรอบ
  3. อุบาสก เรียก ชายผู้รับใช้พระพุทธศาสนาน้อมเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
  4. อุบาสิกา เรียก หญิงผู้รับใช้พระพุทธศาสนาน้อมเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s