บุคคล 4

บุคคล จัดแบ่งตามระดับสติปัญญาและบารมีธรรม ได้ 4 ประเภท คือ

  1. อุคฆฏิตัญญู  บุคคลผู้มีปัญญาดีมากมีบารมีธรรมสูงมาก เมื่อได้ฟังธรรมเพียงเล็กน้อยแค่หัวข้อก็สามารถตรัสรู้ได้ทันที เปรียบเหมือนดอกบัวที่โผล่พ้นน้ำพร้อมที่จะเบ่งบานเมื่อต้องแสงอาทิตย์
  2. วิปจิตัญญู  บุคคลผู้มีปัญญาดีมีบารมีธรรมสูง เมื่อได้ฟังธรรมพร้อมขยายความก็สามารถตรัสรู้ได้ เปรียบดอกบัวที่โผล่มาปริ่มน้ำรอเบ่งบาน
  3. เนยยะ บุคคลผู้มีปัญญาพอใช้ มีบารมีธรรมพอควร อาศัยการฟังธรรมบ่อยๆ ใช้ปัญญาไตร่ตรอง หมั่นสนทนาธรรมก็สามารถบรรลุมรรคผลได้ตามลำดับ เปรียบได้ดอกบัวที่อยู่ในน้ำ รอวันเบ่งบาน
  4. ปทปรมะ บุคคลที่ขาดบารมีธรรม แม้จะได้ฟังธรรมมากจำไว้มาก แต่ก็ไม่อาจรัสรู้ธรรมในชาตินั้นได้ ไม่สามารถบำเพ็ญฌานวิปัสสนาให้ได้มรรคผลให้บังเกิดในชาตินั้นได้  เปรียบเหมือนดอกบัวที่จมอยู่ในโคลนมีโอกาสโผล่ขึ้นมาได้ยาก
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s