ปฏิปทา 4

ปฏิปทา หมายถึง แนวทางการปฏิบัติ ข้อปฏิบัติของภิกษุ ตามข้อปฏิบัติที่เลือกกระทำมี 4 ประการ คือ

  1. ทุกขา ปฏิปทา ทนธาภิญญา  ปฏิบัติลำบากและรู้ได้ช้า กว่าจะบรรลุธรรมพิเศษก็ใช้เวลานาน เช่นพระจักขุบาล เลือกทำวิธีบำเพ็ญเพียรโดยไม่นอนตลอด 3 เดือนจนตาบอด จึงบรรลุอรหัตตผล
  2. ทุกขา ปฏิปทา ขิปปาภิญญา ปฏิบัติลำบาก แต่รู้ได้เร็ว เช่นพระโสณโกฬิวิสะ เดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตก , พระปูติคัตตะบำเพ็ญเพียรในขณะอาพาธได้รับความลำบากโดยเอาทุกขเวทนามาพิจารณาจนบรรลุพร้อมทั้งนิพพานไปด้วย เรียกว่า “ชีวิตสมสีสี” ดับจิตสังขารพร้อมกิเลส
  3. สุขา ปฏิปทา ทนธาภิญญา  ปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้า เช่นพระจูฬปันถกถูกพระพี่ชายให้ปฏิบัติวิธีที่ไม่ถูกจริตจึงไม่บรรลุ ตราบได้รับคำแนะนำจากพระพุทธเจ้าให้บำเพ็ญเพียรโดยลูบคลำผ้าขาวไปเรื่อยๆก็บรรลุได้
  4. สุขา ปฏิปทา ขิปปาภิญญา  ปฏิบัติสะดวกและรู้ได้เร็ว เช่นพระพาหิยทารุจีริยะ ปฏิบัติตามพระธรรมเทศนาที่พุทธองค์ตรัสก็บรรลุที่ตรงนั้นเลย
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s