ปฏิสัมภิทา 4

ปฏิสัมภิทา หมายถึง ปัญญาที่ถึงความแตกฉาน ความชำนาญพิเศษ มี 4 อย่าง คือ

  1. อัตถปฏิสัมภิทา  แตกฉานในอรรถ คือ เข้าใจชำนาญในการอธิบายข้อความอย่างลึกซึ้ง คาดการณ์ถึงผลที่จะได้รับจากการกระทำใดๆได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
  2. ธัมมปฏิสัมภิทา แตกฉานในธรรม คือ เข้าใจชำนาญในการจดจำหลักสำคัญในหัวข้อธรรมที่อธิบายไว้ได้แล้วนำมาตั้งเป็นกระทู้ เข้าใจแตกฉานในการหาสมมติฐานหรือสาเหตุของเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นได้
  3. นิรุตติปฏิสัมภิทา แตกฉานในนิรุตติ คือ เข้าใจชำนาญในภาษาเขียนภาษาพูดชำนาญหลายภาษา พูดโน้มน้าวใจคนให้ทำตามได้
  4. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา แตกฉานในปฏิภาณ คือ ฉลาดหลักแหลมปฏิภาณไหวพริบดี
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s