อริยวงศ์ 4

อริยวงศ์ คือ ระเบียบปฏิบัติของอริยบุคคลผู้ประเสริฐ บรรพชิต มี 4 อย่าง คือ

  1. สันโดษด้วยจีวรตามมีตามเกิด
  2. สันโดษด้วยบิณฑบาตรตามมีตามเกิด
  3. สันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามเกิด
  4. ยินดีในการเจริญกุศลและละอกุศล
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s