อรูป 4

อรูป คือ ภาวะที่ไม่มีรูป ถ้าเป็นฌานคืออรูปฌาน คือ ฌานที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์ มี 4 อย่าง คือ

  1. อากาสานัญจายตนฌาน  คือ ผู้บรรลุจตุตฌานแล้วพิจารณาปฏิภาคนิมิตแห่งกสิณจนเห็นเป็นสภาพว่างเปล่า คืออากาศ เรียกว่าเพิกกสิณ ไม่ยึดเอาปฏิภาคนิมิตมาเป็นอารมณ์อีก เป็นอรูปฌานที่ 1
  2. วิญญาณัญจายตนฌาน  จิตถอนจากการยึดอากาศเป็นอารมณ์ แล้วพิจารณาวิญญาณ เป็นอรูปฌานที่ 2
  3. อากิญจัญญายตนฌาน  คือ  จิตถอนจากการยึดวิญญาณเป็นอารมณ์ แล้วพิจารณาเห็นว่าไม่มีอะไรเหลือให้ยึดเป็นอารมณ์ เป็นอรูปฌานที่ 3
  4. เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน คือ จิตถอนจากการเห็นว่าไม่มีอะไรให้ยึดเป็นอารมณ์ เป็นอรูปฌานที่ 4
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s