อวิชชา 4

อวิชชา คือ ความไม่รู้ ไม่รู้ในสิ่งต่างๆ ในทางธรรม คือไม่รู้จักธรรมต่างๆ ความดีชั่ว  ความไม่รู้ขั้นสูงสุดคือไม่รู้ในอริยสัจมี 4 ประการ คือ

  1. ไม่รู้ทุกข์  คนส่วนมากเคยทุกข์แต่ไม่รู้จักทุกข์ สภาวทุกข์ ปกิณณกทุกข์
  2. ไม่รู้ทุกข์สมุทัย  คนส่วนมากคิดว่าทุกข์เกิดจากเหตุปัจจัยภายนอก ทั้งที่โดยมากทุกข์เกิดจากปัจจัยภายใน
  3. ไม่รู้ทุกข์นิโรธ  เนื่องจากไม่รู้เหตุแห่งทุกข์จึงไม่รู้ว่าจะดับทุกข์ได้อย่างไร
  4. ไม่รู้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ไม่รู้จักวิธีการทำเหตุแห่งทุกข์ให้หมดไป ไม่รู้วิธีการแห่งมรรคมีองค์ 8

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s