อุปาทาน 4

อุปาทาน หมายถึง ความยึดมั่นถือมั่น ยิดติดในสิ่งต่างๆเพราะกิเลสครอบงำ มี 4 อย่าง คือ

  1. กามุปาทาน  ยึดติดในกามความพอใจ
  2. ทิฏฐุปาทาน ยิดติดในความคิดเห็น ทัศนคติ ความเชื่อของตนเอง
  3. สีลัพพตุปาทาน ยิดติดในความประพฤติ ธรรมเนียมปฏิบัติ ผู้ยึดติดย่อมพบกับความเสื่อมคือหลงทางเสียเวลาไปกับการปฏิบัติที่ผิด
  4. อัตวาทุปาทาน ยึดติดในตนเอง
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s