โอฆะ 4

โอฆะ หมายถึง กระแสน้ำกิเลสที่ท่วมทับใจสัตว์โลกให้จมอยู่ในความต่ำทราม มี 4 ประเภท คือ

  1. กาโมฆะ  กระแสน้ำแห่งกามคุณเป็นเหตุให้อยากได้ใคร่มีครอบครองต้องดิ้นรนแสวงหาสิ่งที่ต้องการมาตอบสนองความอยากของตน
  2. ภโวฆะ  กระแสน้ำแห่งความยินดีในอัตภาพของตน เป็นเหตุให้อยากเป็นอยู่ อยากเกิดในภพที่ตนปรารถนาอย่างไม่สิ้นสุด
  3. ทิฏโฐฆะ  กระแสน้ำแห่งความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรม เป็นผู้มีความเห็นมิจฉาทิฏฐิ 10 อย่าง
  4. อวิชโชฆะ  กระแสน้ำแห่งความโง่เขลาเป็นเหตุให้ไม่รู้เหตุผลตามความเป็นจริง
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s