ผล 4

ผล คือ ประโยชน์ , อานิสงฆ์ของมรรคที่พระอริยบุคคลพึงได้รับหลังกำจัดสังโยชน์ได้ มี 4 ระดับ คือ

  1. โสดาปัตติผล  ไม่ตกต่ำ ไม่ไปเกิดในอบายภูมิ
  2. สกาทาคามิผล  กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกชาติเดียว ลดความรุนแรงของราคะโทสะโมหะ
  3. อนาคามิผล  ไม่กลับมาเกิดในกามาวจรภูมิอีก
  4. อรหัตตผล  เมื่อปรินิพพานแล้วไม่กลับมาเกิดอีกสิ้นภพชาติ พ้นจากสังสารวัฏ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s