มรรค 4

มรรค คือ ความรู้ที่เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติสามารถกำจัดสังโยชน์ที่เป็นอนุสัยกิเลสผูกมัดจิตให้ติดอยู่ในสังสารวัฏได้อย่างเด็ดขาด , ลำดับขั้นของการบรรลุมรรคผลแต่ละระดับ  มี 4 ระดับ คือ

  1. โสดาปัตติมรรค  คือ ความรู้ที่เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติตามไหลเข้าสู่กระแสอริยมรรคเป็นครั้งแรก , ผู้ตกกระแสแห่งนิพพาน
  2. สกทาคามิมรรค  คือ ความรู้ที่เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติตามจะกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกเพียงครั้งเดียว
  3. อนาคามิมรรค  คือ ความรู้ที่เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติตามจะไม่กลับมาเกิดในกามภูมิอีก
  4. อรหัตตมรรค  คือ ความรู้ที่เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติตามบรรลุอรหัตตผลพ้นจากกามาวจรภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิโดยเด็ดขาด ละสังโยชน์ทั้งสิบได้เด็ดขาด
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s