วรรณะ 4

วรรณะ อันหมายถึง ฐานะ ชนชั้นทางสังคมในอินเดียสมัยพุทธกาล มี 4 วรรณะ คือ

  1. กษัตริย์  ชนชั้นสูง ชนชั้นราชวงศ์ ศึกษาขนมธรรมเนียมระเบียบแบบแผนการปกครองบ้านเมือง มีหน้าที่ปกครองบ้านเมือง
  2. พราหมณ์  ชนชั้นสูงที่เป็นนักบวช ศึกษาวิชาทางศาสนาตามความเชื่อตของตน มีหน้าที่อบรมสังสร สวดมนต์ขอพรและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
  3. แพศย์  ชนชั้นกลาง ศึกษาศิลปวิทยาการต่างๆ ตามบรรพบุรุษเพื่อเลี้ยงชีพ มีความรู้ มีฐานะค่อนข้างดีตามแต่สาขาอาชีพตน
  4. ศูทร  ชนชั้นล่าง ด้อยการศึกษา ฐานะยากจน มีอาชีพรับจ้างใช้แรงงานทั่วไป มีคนชนชั้นนี้จำนวนมาก
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s