โยนิ 4

โยนิ  หมายถึง  กำเนิด ที่เกิดของสัตว์ มี 4 ประเภท คือ

  1. ชลาพุชะ  เกิดในครรภ์  , มดลูกของมารดาแล้วคลอดออกมาเป็นตัวเป็นทารกอ่อนๆ แล้วเจริญเติบโตขึ้นตามลำดับ โดยมากเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
  2. อัณฑชะ  เกิดในไข่ อาศัยเกิดในครรภ์มารดาเมื่อเริ่มเกิดอยู่ในฟองไข่ก่อนเมื่อตกไข่ออกมาครบกำหนดก็จะกะเทาะเปลือกไข่ออกมาเป็นตัว เช่นสัตว์เดรัจฉานบางประเภท
  3. สังเสทชะ  เกิดในเถ้าไคล คือ สัตว์ที่เกิดในที่สกปรกโสโครกมียางเหนียว ได้แก่ สัตว์เดรัจฉานบางประเภท เช่น ยุง หนอน
  4. โอปปาติกะ  เกิดผุดขึ้น  คือ สัตว์ที่ไม่ต้องอาศัยบิดามารดากำเนิด อาศัยอดีตกรรมอย่างเดียว เมื่อเกิดเป็นตัวตนแล้วเติบโตสมบูรณ์ในทันทีไม่ต้องค่อยๆเจริญเติบโตเหมือนอีกสามจำพวกแรก  เมื่อถึงเวลาจุติตายก็หายวับไปทันทีไม่ทิ้งร่างไว้ เช่น สัตว์นรก เปตร อสุรกาย เทวดา พรหม เป็นต้น

One comment

  1. นาคเฝ้าคัมภีร์

    กำเนิด ๔ ของมนุษย์ เรียงตามหลักอาทิกัลยาณัง/งามในเบื้องต้น มัชเฌกัลยาณัง/งามในท่ามกลาง ปริโยสานกัลยาณัง/งามในบั้นปลาย
    https://www.facebook.com/notes/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B4/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B9%94-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%8C%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1/196287833833700

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s