กามคุณ 5

กามคุณ หมายถึง สิ่งที่น่าปรารถนา ชวนให้หลงรักใคร่พอใจยินดี มี 5 ประการ คือ

  1. รูป  สิ่งที่เห็นได้ด้วยตา
  2. เสียง  สิ่งที่ได้ยินด้วยหู
  3. กลิ่น  สิ่งที่สูดดมได้ด้วยจมูก
  4. รส  สิ่งที่ลิ้มรสได้ด้วยลิ้น
  5. โผฏฐัพพะ  สิ่งที่สัมผัสได้ด้วยกาย
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s