ธรรมขันธ์ 5

ธรรมขันธ์  หมายถึง การจัดหลักธรรมคำสอนไว้เป็นหมวดหมู่ ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา สามารถเรียกอีกอย่างว่า “สารธรรม” มี 5 หมวด คือ

  1. สีลขันธ์  หมวดศีล จัดหลักธรรมเกี่ยวกับศีลไว้เป็นหมวดหมู่
  2. สมาธิขันธ์  หมวดสมาธิ  จัดหลักธรรมเกี่ยวกับสมาธิ
  3. ปัญญาขันธ์  หมวดปัญญา
  4. วิมุตติขันธ์  หมวดวิมุตติ
  5. วิมุตติญาณทัสสนขันธ์  หมวดวิมุตติญาณทัสสนะ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s