ปีติ 5

ปีติ คือ ความอิ่มเอิบใจ มี 5 อย่าง ดังนี้

  1. ขุททกาปีติ ปีติอย่างน้อย เป็นความปลาบปลื้มอิ่มเอิบใจ ทำให้ร่างกายขนลุกชันได้ หรือน้ำตาไหล
  2. ขณิกาปีติ ปีติชั่วขณะ เป็นความอิ่มเอิบที่เกิดเหมือนสายฟ้าแลบๆ เกิดบ่อยๆชั่วครู่ชั่วยาม เสียวแปลบปลาบไปทั่วร่างกาย
  3. โอกกันติกาปีติ ปีติเป็นพักๆ ความอิ่มเอิบที่ซึมไปทั่วร่างกายทำให้ไหวโคลงเคลงเป็นระลอก
  4. อุพเพงคาปีติ ปีติอย่างโลดโผน เหมือนลอยอยู่ในอากาศหรือกล่าวคำอุทานต่างๆ
  5. ผรณาปีติ ปีติดซาบซ่าน เป็นความอิ่มเอิบที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกาย ปีติในองค์ฌานหมายถึงปีติในแบบผรณาปีตินี้ถึงจะกำจัดพยาบาทนิวรณ์ได้
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s