มัจฉริยะ 5

มัจฉริยะ คือ ความตระหนี่เสียดาย เป็นกิเลสที่ทำให้เป็นคนใจแคบเห็นแก่ตัว มี 5 อย่าง คือ

  1. อาวาสมัจฉริยะ  ตระหนี่ที่อยู่ หวงแหนที่อยู่ไม่อยากให้คนอื่นเข้ามาอาศัยปะปน
  2. กุลมัจฉริยะ  ตระหนี่สกุล ไม่อยากให้คนอื่นมาเกี่ยวดองเป็นญาติด้วย
  3. ลาภมัจฉริยะ  ตระหนี่ลาภ  ไม่อยากแบ่งปันประโยชน์ทรัพย์สิ่งของตนใหห้ผู้อื่น
  4. วัณณมัจฉริยะ  ตระหนี่วรรณะ คือ ไม่อยากให้ผู้อื่นมีเทียบเท่ากับตนหรือได้ดีกว่าตน ได้ยินคำสรรเสริญเยินยอความดีของผู้อื่นก็ทนฟังไม่ได้
  5. ธัมมมัจฉริยะ  ตระหนี่ธรรม คือ หวงแหนความรู้ความสามารถ ไม่อยากให้ผู้อื่นได้ความรู้จากตน
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s