บวชพระ

1966905_263129360477863_2128739272_n

 

“ถ้าใจเราเป็นพระเสียเองแล้ว จะบวชห่มอย่างไรก็ไม่สำคัญ เพราะนั่นถือว่าเราได้บวชแล้วโดยพระธรรม เป็นผู้บวชใจเรา เป็นพระโดยสมบูรณ์ที่ใจ ชักชวนท่านทั้งหลาย ให้เป็นผู้เริ่มเป็นพระกันที่ใจ ดีกว่ารอมาบวชห่มเหมือนพระ แต่ใจไม่รู้สึกอะไรอย่างพระ อย่างนี้เป็นพระอาศัย อาศัยในพระพุทธศาสนา และเรียกเอาที่ร่างกายว่าตนเป็นพระ แนะนำให้เริ่มที่พระธรรม คือศึกษาปฏิบัติจนกลืนเป็นธรรมประพฤติ เป็นนิสัยสันดานโดยธรรม ก็จะกลายเป็นพระสงฆ์แท้ไปเองโดยธรรมชาติ ไม่จำกัดเพศชายหญิง ไม่เทียบอายุมากน้อย ไม่เกี่ยวข้องกับของภายนอกทั้งปวง ที่มีใจเหนือกว่าสิ่งใด”

 

(ท่านสัพพะชยันโต)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s