มาร 5

มาร คือ ผู้ฆ่า ผู้ขัดขวาง อันหมายถึง ผู้ขัดขวางการทำความดี คอยกำจัดความดีในตัวคนเราออกไป มี 5 ประการ คือ

  1. ขันธมาร  มารคือเบญจขันธ์หรือขันธ์5 เป็นมารเพราะถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นไปเพื่อทุกข์ ไม่คงทนถาวร ถูกบีบคั้นเพราะหิวกระหายเจ็บป่วย
  2. กิเลสมาร  มารคือกิเลส บุคคลเมื่อถูกกิเลสครอบงำก็กระทำสิ่งต่างๆไปตามความอยากของกิเลส
  3. อภิสังขารมาร  มารคืออภิสังขาร เป็นตัวปรุงแต่งชักนำบุคคลไปในทางบาปทางที่ผิด ชีวิตตกต่ำลงเรื่อยๆ
  4. มัจจุมาร  มารคือมรณะ คือความตาย เมื่อชีวิตหมดสิ้นลงก็หมดโอกาสการทำความดี
  5. ทวปุตตมาร  มารคือเทพบุตร คือพญามารในชั้นปรนิมมิตวสวตีมารคอยขัดขวางการทำความดี ชักนำคนให้อยู่ในกิเลสไม่ให้พ้นจากอำนาจของตนได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s