วิญญาณ 5

วิญญาณ  หมายถึง ความรู้แจ้ง , ระบบการรู้ของจิตหลังจากได้สัมผัสกับอารมณ์ หรือสิ่งที่มากระทบ เป็นการรู้ที่เกิดจากประสาทสัมผัส มี 5 ประการ คือ

  1. จักขุวิญญาณ  รู้เพราะรูปมากระทบ
  2. โสตวิญญาณ  รู้เพราะเสียงมากระทบ
  3. ฆานวิญญาณ  รู้เพราะกลิ่นมากระทบ
  4. ชิวหาวิญญาณ  รู้เพราะรสมากระทบ
  5. กายวิญญาณ  รู้เพราะสัมผัสมากระทบ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s