วิมุตติ 5

วิมุตติ คือ การหลุดพ้นจากกิเลสเป็นระดับชั้นไป มี 5 ระดับ คือ

  1. ตทังควิมุตติ  หลุดพ้นชั่วคราว
  2. วิกขัมภนวิมุตติ  หลุดพ้นด้วยการสะกดไว้  ระงับอำนาจกิเลสไว้ด้วยอำนาจของกำลังฌาน เมื่ออยู่ในฌาน ได้แก่ วิมุตติของผู้ได้ฌาน8
  3. สมุจเฉทวิมุตติ  หลุดพ้นอย่างเด็ดขาด  หลุดพ้นด้วยอำนาจอริยมรรคตัดขาดจากกิเลสผู้บรรลุโสดาปัตติมรรค, อรหัตตมรรค
  4. ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ  หลุดพ้นอย่างสงบ  พ้นกิเลสต่อจากอรหัตตมรรคถึงอรหัตตผล ไม่ต้องพยายามกำจัดกิเลสอีกเพราะกิเลสระงับไม่เกิดอีกแล้วในขณะผลนั้นๆ
  5. นิสสรณวิมุตติ  หลุดพ้นด้วยออกไป  หลุดพ้นกิเลสอย่างยั่งยืน ได้แก่วิมุตติคือนิพพาน
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s