สังวร 5

สังวร  คือ  การสำรวมระวังความประพฤติ กาย วาจา ใจ  ไม่ให้กระทำสิ่งที่ผิดทั้งสามทาง มี 5 ประการ คือ

  1. สีลสังวร  สำรวมด้วยศีล
  2. สติสังวร  สำรวมด้วยสติ
  3. ญาณสังวร  สำรวมด้วยญาณ
  4. ขันติสังวร  สำรวมด้วยขันติ
  5. วิริยสังวร  สำรวมด้วยความเพียร
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s