เวทนา 5

เวทนา คือ ความรู้สึก,อารมณ์,การรับรู้อารมณ์ที่มากระทบ มี 5 อย่าง คือ

  1. สุข  ความรู้สึกสบายกายเพราะสัมผัสกับอารมณ์ที่ดี มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
  2. ทุกข์  ความรู้สึกไม่สบายกายเพราะสัมผัสอารมณ์ที่ไม่ดีหรือมีโรคเกิดขึ้นกับร่างกาย
  3. โสมนัส  ความรู้สึกสบายใจได้พบเจอกับสิ่งที่ชื่นชอบ พอใจ
  4. โทมนัส  ความรู้สึกทุกข์ใจเพราะประสบกับอารมณ์ที่ไม่ชอบ ไม่พอใจ
  5. อุเบกขา  ความรู้สึกเฉยๆ ไม่มีอารมณ์ดีใจเสียใจ เป็นความรู้สึกกลางๆ เรียกอีกอย่างว่า อทุกขมสุขเวทนา
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s